Trigonor och miljö

Ingenting är tillfälligt i naturen och allt hänger samman. Därför måste vi tänka på den stora bilden när vi arbetar med miljö.

När vi ska avgöra om en produkt är ett bra miljöval måste vi se på hela livsloppet på produkten. Kommer råvarorna från en bärkraftig källa? Produceras det på ett energismart sätt? Blir arbetarna väl behandlade? Är produkterna hållbara och kan den eller åtminstone delar av den återvinnas?

 

Vi i Trigonor bryr oss om miljön och det har alltid varit viktigt för oss att göra det vi kan för att minimera negativ påverkan på samhället och miljön – både lokalt och globalt. Som ett företag som arbetar med produkter för barn och deras utveckling tycker vi att det är extra viktigt att vi tar ansvar för att skapa en hållbar och ljus framtid för dem. Vi strävar efter att våra produkter ska hålla hög kvalitet, vara hållbara och självklart giftfria.

Alla våra produkter är certifierade enligt gällande krav till miljö och säkerhet. Detta betyder att alla produkter är testade för hälsoskadliga ämnen och godkända för barn i offentlig miljö.

 

På våra produktsidor hittar du produktdatablad och eventuella miljömärkningar. Flera av våra produkter är svanenmärkta och/eller ekologiska. Även om alla produkter inte har ett miljömärke kan ni lita på att de är godkända enligt EU’s lagstiftning och standard samt är CE-märkta – alla våra produkter är trygga!

 

Miljöledning

Vi har i många år arbetat med med miljöledning genom att kartlägga och identifiera de områden driften har störst miljöpåverkan på. Vi jobbar systematiskt för att reducera belastning på den yttre miljön. Detta arbete gör att vi ständigt är på jakt efter nya miljömärkta produkter eller försöker påverka existerande leverantörer att miljömärka sina produkter.

 

Överordnade miljömål

Vi ska arbetade kontinuerligt för att reducera vår inverkan på miljön.

Vi ska ställa krav till våra samarbetspartners om att ha en bärkraftig drift.

 

Avfall ska minimeras och källsorteras.

Vi ska minimera energiförbruk och förbruk av andra råmaterial.

Alla anställda ska ha upplärning i företagets miljörutiner.

 

Krav till våra leverantörer

En av punkterna i vårt miljöledningssystem är att vi ska ställa krav mot våra leverantörer gällande sociala villkor och miljöarbete. Minimumkravet vi ställer till våra leverantörer är att det uppfyller nationella regler och internationella avtal men vi har även våra egna krav till leverantörerna gällande miljöfokus och produktion. För att vi ska ta in en ny produkt i vårt sortiment ställer vi stränga krav till våra leverantörer gällande dokumentation av allt innehåll. Vi kräver dokumentation och testrapporter på både innehåll och produkternas hållbarhet.

 

Miljøfyrtårnet

Vi innehar sedan 2012 certifieringen Miljøfyrtårnet som är Norges mest använda certifikat för verksamheter som vill göra en insats för miljön. För att bli certifierad ska stränga krav kring arbetssmiljö, avfallshantering, energiförbruk, inköp och transport uppfyllas.

Du kan läsa mer om miljöfyrtårnet och vad det innebär här

 

 

Extra tryggt

 

 

Alla våra produkter ska vara trygga och giftfria – därför har vi infört vårt eget miljömärke – EXTRA TRYGGT.

Du kan läsa mer om vårt eget märke här.

Varan finns på lager.
Varan är beställd från leverantör och leveransdatumet är bekräftat.
Obekräftat - Kontakta kundcentret på post@amentio.se för förväntat leveransdatum.
Varan måste beställas från leverantör.
Varan befinner sig på fjärrlager
Varan är beställd från leverantör, men leveransdatum är inte bekräftat.
Varorna beställs från vår leverantörs lager.
Obekräftat - Kontakta kundcentret för närmare information.